Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?

Co powinna zawierać umowa sprzedaży samochodu?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Umowa sprzedaży samochodu jest bardzo ważnym dokumentem, związanym często z dużymi wartościami pieniężnymi. W jaki sposób właściwie ją spisać? Czego powinno się unikać? Co powinna zawierać, aby była skuteczna?

Dlaczego tak ważna jest poprawna konstrukcja umowy sprzedaży samochodu?

Znaczenie poprawnego skonstruowania umowy sprzedaży sprowadza się do tego, że bez niego możemy mieć problem z egzekwowaniem naszych praw w kryzysowej sytuacji – chociażby w kontaktach z urzędami. Zawsze należy więc skonstruować tekst dokładnie i z uwagą. Kupujący musi się z kolei dokładnie z nim zapoznać.

Forma umowy kupna-sprzedaży

Polskie prawo dopuszcza zawieranie umów kupna-sprzedaży zarówno w formie ustnej, jak i w bardziej popularnej pisemnej. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że zawarcie tak ważnego aktu w formie wyłącznie ustnej rodzi kilka problemów. Między innymi:

 • nie chroni w pełni żadnej ze stron,
 • nie można później przerejestrować pojazdu.

Forma pisemna zawarcia umowy jest zdecydowanie bardziej skuteczna w kontekście późniejszych kontaktów z urzędami, kiedy zaistnieje potrzeba udowodnienia własności danego samochodu. Podobnie jest w przypadku pojawienia się konfliktu między sprzedawcą a nabywcą.

Nie ma przy tym znaczenia, czy umowa sprzedaży zostanie spisana odręcznie, wydrukowana, czy też będzie stanowiła kopię szablonów umów dostępnych w internecie. Istotne jest, aby zostały w niej wyczerpująco przedstawione i doprecyzowane najważniejsze zagadnienia.

Niezbędne elementy umowy

Istnieje możliwość wyszczególnienia niezbędnych elementów umowy sprzedaży samochodu. Zawsze trzeba o nich pamiętać, sporządzając taki dokument. Przede wszystkim chodzi o:

 • określenie miejsca podpisania umowy,
 • podanie daty zawarcia umowy,
 • podanie danych osobowych stron zawierających umowę; znajdą się wśród nich: imiona i nazwiska, adresy, numery PESEL, serie i numery dowodów tożsamości stron,
 • szczegółowy opis przedmiotu umowy, czyli sprzedawanego samochodu,
 • oświadczenie strony sprzedającej pojazd, że posiada jego prawo własności i może nim dysponować,
 • sprecyzowanie zagadnień związanych ze sprzedażą/kupnem: Za jaką kwotę? W jaki sposób zostanie dokonana płatność i w jakim terminie? Na jakie konto ma być dokonany przelew?
 • oświadczenie kupującego, że otrzymane przez niego auto jest zgodne z opisem,
 • informację o tym, że sytuacje, których nie reguluje umowa sprzedaży, są objęte przepisami Kodeksu cywilnego,
 • informację o dacie i miejscu, w których auto zostało wydane osobie kupującej,
 • informację o tym, kogo obciążają koszty opłat skarbowych,
 • własnoręczne podpisy stron – sprzedającego i kupującego pojazd.

Jak sporządzić opis sprzedawanego auta?

Wyliczenie niezbędnych elementów umowy sprzedaży samochodu nie wyczerpuje tematu. Bardzo ważne jest dokładne i klarowne opisanie sprzedawanego pojazdu tak, aby nie mogło być wątpliwości, o jakie auto chodzi. Należy zwrócić uwagę na zawarcie w umowie danych dotyczących:

 • marki sprzedawanego pojazdu i jego modelu,
 • numeru rejestracyjnego i roku produkcji samochodu,
 • numeru VIN na tabliczce znamionowej,
 • przebiegu auta (o ile jesteśmy go pewni),
 • numeru i pojemności oraz innych istotnych cech silnika,
 • koloru malowania nadwozia,
 • rodzaju pojazdu: SUV, kabriolet, coupe itp.,
 • wad pojazdu, ubytków wymagających naprawy,
 • dodatkowego wyposażenia sprzedawanego razem z samochodem.

Co jeszcze powinien przekazać sprzedawca nabywcy samochodu?

Sporządzenie umowy we właściwy sposób i nawet samo przekazanie pojazdu to nie wszystko. Na sprzedawcy ciąży też przekazanie nabywcy określonych rzeczy i dokumentów związanych z autem. Dotyczy to między innymi tak oczywistego elementu, jak kluczyki do samochodu. Oprócz tego kupujący musi otrzymać także dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. Bardzo ważne jest też potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia OC.

Szczególna sytuacja występuje, gdy auto sprowadzono spoza granic Polski. Wówczas kupujący musi otrzymać dokumenty stanowiące potwierdzenie uiszczenia opłat: recyklingowej, celnej, akcyzy, ewentualnie innych wymaganych przez prawo.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*