Odszkodowanie po wypadku – kto płaci, kto otrzymuje?

Odszkodowanie po wypadku – kto płaci, kto otrzymuje?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Posiadanie wiedzy o uzyskiwaniu ubezpieczenia w wyniku wypadku jest bardzo ważne, jeśli chcemy finalnie uzyskać należne nam odszkodowanie. Dzięki kilku przedstawionym poniżej informacjom, będziesz wiedział, jak zareagować, kiedy dojdzie do ewentualnego, niefortunnego zdarzenia.

Czym jest wypadek komunikacyjny

Zanim omówimy dokładnie, w jakim przypadku ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie, a sprawca ponosi koszty, należy wyjaśnić, czym właściwie jest “wypadek”. Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym bierze udział przynajmniej jeden pojazd (samochód, autobus, tramwaj) oraz którego skutkiem są szkody majątkowe lub uszczerbek na zdrowiu poszkodowanych. 

Świadczenia odszkodowawcze wypłaca zakład ubezpieczeń, kiedy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym jest zobowiązany do odszkodowania za wyrządzoną pojazdem szkodę, tj. rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, śmierć. Szkoda obejmuje również wydarzenia powstałe podczas zatrzymania lub postoju, wsiadania i wysiadania oraz bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu.

Do wypadku może dojść zawsze, więc niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże Ci znaleźć np. porównywarka oc. Dodatkowo przez brak polisy możesz zostać ukarany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Co obejmuje odszkodowanie

Odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów, jakie poniósł ubezpieczony w wyniku wypadku, np.zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne (art. 445 § 1 k.c.), zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw, koszty potrzebne na przygotowanie do innego zawodu (art. 444 § 1 k.c.), zwrot zarobków, które zostały utracone w wyniku wypadku i leczenia (art. 361 § 2 k.c.). Nadto w skład kosztów wchodzi opieka lekarska, pielęgniarska i pobyt w placówce medycznej, wydatki na sprzęt i przyrządy, które potrzebne są do codziennego funkcjonowania, np. wózek inwalidzki.  Aby uzyskać pieniądze z polisy sprawcy, pamiętaj by najpierw ustalić jego dane, czyli imię i nazwisko, PESEL, numer polisy OC, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu. Kiedy dojdzie do wypadku komunikacyjnego, najlepiej jest wezwać policję, a zwłaszcza wtedy, kiedy sprawca nie chce przekazać wskazanych wyżej danych lub jeśli Twój stan zdrowia nie pozwala na udokumentowanie wypadku i danych.

Jak uzyskać odszkodowanie

Zgodnie z art. 819 §1 k.c. poszkodowany musi zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń w terminie 3 lat lub 20 lat w przypadku szkód osobowych, które są konsekwencją przestępstwa. Planując uzyskać odszkodowanie, nie zapomnij o udokumentowaniu wszystkich poniesionych przez Ciebie wydatków (rachunki, faktury VAT, dokumentacja medyczna), które są konsekwencją dokonanego przez sprawcę wypadku. Nadto należy nadmienić, że wina sprawcy musi być przez Ciebie udowodniona i udokumentowana, np. przez funkcjonariusza policji. Jeśli w wyniku wypadku, śmierć poniosły osoby bliskie ubezpieczonego, może on ubiegać się o zadośćuczynienie zgodnie z art. 446 § 4 k.c. Sprawca powinien zwrócić również koszty leczenia i pogrzebu osobom, które owe koszty poniosły.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy skierować stosowny wniosek do ubezpieczyciela sprawcy, który powinien zawierać takie dane, jak: dane poszkodowanego, numer polisy sprawcy wypadku, opis zdarzenia z datą i miejscem wypadku, wysokość roszczenia, opis szkód, przebieg i czas trwania leczenia, dowody, potwierdzające stanowisko zawarte we wniosku.

Ubezpieczyciel sprawcy może również odmówić wypłacenia należnego odszkodowania, w związku z czym sprawa będzie musiała zostać skierowana na drogę postępowania sądowego. Ważne jest tutaj posiadanie dokumentacji, o której pisaliśmy wyżej, ponieważ to właśnie na niej będzie opierał się ubezpieczyciel sprawcy podczas procesu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać zadośćuczynienie po wypadku Kraków jest miastem, w którym znajdziesz specjalistów doradzających w tej kwestii.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*